Zöldág Nemzetközi Öko – Design Fesztivál 2015.

Info

WHAT will be done

Description:

Zöldág Nemzetközi Öko – Design Fesztivál 2015.
A környezetvédelmet és a fenntartható fejlõdést támogató tematikus rendezvénysorozat, mely a magyar lakosság figyelmét kívánja ráirányítani a környezetvédelem feladataira és problémáira, a fenntarthatóság kérdéskörére, a személyes felelõsségvállalás és a közösségi aktivitás fontosságára. A természeti környezet megóvását célzó programsorozat támogatja ezen területen mûködõ szervezetek munkáját és megjelenési lehetõséget biztosít számukra.
Az évente megrendezésre kerülõ Fesztivál célja a természeti környezet megóvását célzó átfogó programcsokor megvalósítása, a megelõzés lehetõségeinek szem elõtt tartásával, valamint a társadalmi szemléletváltás elõsegítése és a környezettudatos gondolkodásmód erõsítése.

A Fesztivál témája a teljes társadalmat közvetlenül érintõ területet, ezen belül elsõdleges célcsoportjaként a gyerekeket és a fiatal felnõtt korosztályt célozza meg, elõtérbe helyezve a környezettudatos nevelés szempontjait.
A társadalom öko-centrikus gondolkodásmódjának kialakítását már gyerekkorban, 6-18 éves korosztály körében meg kell kezdeni, annak érdekében, hogy a késõbbiekben környezettudatos életformát válasszanak. Emellett a fiatal, 18-35 éves korcsoport is igen fogékony a környezet és a természet védelmének témájára, így számukra is kínál programokat a Fesztivál. A másodlagos célcsoport a 35-55 éves korosztály pedig a saját gyermekeik nevelésén keresztül érdekelt a környezetvédelem és ökológia témakörében. Mindezt alapul véve a célcsoport 3 részre oszlik és a magyar lakosság igen széles rétegét érinti, elsõsorban a városi középosztály 6-55 év közötti tagjait foglalja magába.

Az esemény kommunikációja eléri az ország teljes lakosságát és kiemelt a kommunikációs tevékenység Budapest II. kerületében, a helyi médiafelületeken, kerületi nyomtatott sajtóban, kerületi plakátokon, a kerületben terjesztett mûsor füzetekben.
A kommunikációs kampány a helyi megjelenéseken túl országosan a nyomtatott sajtóban, az online médiában, TV-kben és rádiókban fog 2015-ben is megvalósulni. Minden évben bõvül a Fesztivál kommunikációja és nõ a sajtómegjelenéseinek száma. A sajtókövetés alapján 2014-ben országosan 40 megjelenés lett regisztrálva.

Az eseményt a jövõben is rendszeresen kívánjuk megvalósítani, példaértékû hagyományt teremtve a lakosság öko-centrikus gondolkodásának és környezettudatos szemléletváltásának folyamatos elõsegítése és fejlesztése céljából. Évrõl-évre bõvül hazai és külföldi együttmûködõink száma, mely eddig 45 magyar és további 20 ország környezettudatos mûvészeit, intézményeit, szervezeteit foglalja magába (Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Indonézia, Jamaikai, Kanada, Kína, Kubai, Lengyelország, Norvégia, Románia, Spanyolország, Szerbia, Új-Zéland)

Tematika
A fenntarthatóság és környezetvédelem témáját érintõ aktualitások, információk átadása és cseréje elõadások és kerekasztal beszélgetések alkalmával valósul meg.
A környezeti nevelés egyik leghatékonyabb eszköze a mûvészet, a design, melyen keresztül a társadalom széles rétegeit lehet megszólítani és felkelteni érdeklõdésüket, így jelentõs szerepet kap a Fesztiválban.
A tudományos és innovációs eredmények bemutatása, hétköznapi megoldások, lehetõségek keresése és kínálása is fontos része az eseménysorozatnak.

Célkitûzés
A Zöldág Fesztivál olyan példaértékû esemény az országban, mely jól kommunikálja,
és széles körben terjeszti a környezettudatos szemléletet. Mind a lakosság mind más intézmények és projektek számára figyelemfelkeltõ és fontos értékeket hordozó eseményt kívánunk megvalósítani, mely alternatívákat kínál a környezetvédelem a tudomány és a mûvészetek összekapcsolására.

Program típusok
Elõadások, kerekasztal beszélgetés, kiállítások, workshopok, bemutatók

Programok

Elõadások, kerekasztal beszélgetések

Területek: a természeti környezet védelme, a tudomány és innováció a fenntarthatóság jegyében, az öko-design és a slow design környezettudatos szemlélete
Témák: veszélyeztetett növény és állatfajok, természetes növényvédelem, egészséges életmód, hulladékcsökkentés, megújuló energiaforrások, klímabarát építészeti megoldások, öko-design a tárgytervezésben, fenntarthatóság a mindennapokban.

Kiállítások

Területek: öko-design, re-design, slow design, innováció
– Magyar és külföldi iparmûvészek nemzetközi öko-design tárlatai

Workshopok

Területek: öko-design, re-design
– Határon belüli és határon túl élõ magyar mûvészek öko-design workshopjai
– Kincsestár öko-kézmûves mûhely

Bemutatók

Területek: öko-design, re-design, slow design, innováció, környezetvédelem
– Határon belüli és határon túli magyar mûvészek öko-design bemutatói
– Magyar és külföldi iparmûvészek nemzetközi öko-design bemutatói
– Fair Trade és biotermék bemutatója

2015. november 27., 18.00
Fesztivál Megnyitó

Nagyszabású nemzetközi kiállítás és design bemutató – a környezettudatos mûvészet hazai és nemzetközi palettáját sorakoztatja fel.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Budapest
Templom u.
2-10
1028

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Klebelsberg Kultúrkúria
# Association/NGO

How can you get in contact:

www.kulturkuria.hu
project manager

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

27/11/2015, 28/11/2015, 29/11/20

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions