„Az a hulladék a legjobb, ami nem is keletkezik.”„Az a hulladék a legjobb, ami nem is keletkezik.”

Info

WHAT will be done

Description:

Pedagógiai programunkban az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos magatartás formálása és a természet értékeinek megóvása hangsúlyos szerepet kap. Harmadik alkalommal pályáztuk meg a Zöld Óvoda címet, szintén harmadik alkalommal csatlakoztunk az EMMI által meghirdetett „Hulladékcsökkentési hét” projekthez. Ennek függvényében, illetve a csoportomba járó gyermekek életkori- és egyéni képességeit, eddigi ismereteit, tapasztalatait, élményeit figyelembe véve terveztem meg projekt tervem cél- és feladatrendszerét. Tervem motiváló mondata: „Az a hulladék a legjobb, ami nem is keletkezik.” Műveltségtartalmak komplexitása során, szabad játékba ágyazott tevékenységek felkínálásával, a téma sokoldalú, több szempontú megközelítésével, érzékszervek bevonásával, közvetlen tapasztalatszerzéssel, problémahelyzetek megoldásával, főleg mikro csoportos tevékenykedtetéssel igyekszem céljaimat megvalósítani, többek között a „zöld értékek” képviselete, a fenntarthatóság, mint környezetmegóvás beépítése. Olyan szokások, viselkedési formák megalapozása a célom, melyek segítik a gyermekekben kialakítani a környezettel való harmonikus kapcsolatot, a környezeti problémák iránti érzékenységet, a környezettudatos életvitelt. A hulladékcsökkentés érdekében felhívom a gyermekek figyelmét a tudatos vásárlásra, a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás fontosságára /szelektív hulladékgyűjtés gyakorlása, komposztálás megismertetése, a papír felhasználásának (merítés) bemutatása /hulladékból fejlesztő játékok készítése. Ismeretszerzés céljából kihasználom az IKT eszközök alkalmazási lehetőségeit is. Játékos cselekedtetés során fejlesztem a gyermekek képességeit, kompetenciáit, annak érdekében, hogy természet szerető-, és védő felnőttekké váljanak. További célom a gyermekeken keresztül a szülők szemléletformálása, az óvoda és a család kapcsolatának erősítése, nevelési elvének, értékrendjének egymáshoz közelítése, értékek közvetítése. Sajnos a kialakult pandémiás helyzet miatt a nyílt napok, szülők bevonása az előkészületekbe (gyűjtőmunka) elmaradnak, a családok számára online (zárt facebook, messenger csoport, óvoda honlapja) közvetítem a mindennapi életünk eseményeit, továbbá a heti témához kapcsolódó cikkeket, ismeretterjesztő kisfilmeket fogok ajánlani számukra.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary
Hungary

Address:

Kerecsend
Arany János utca
2.
3396

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Berekerdő Óvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.berekerdoovi.hu
ovoda@kerecsend.hu

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at sourceThematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions