Fed? sztori

Info

WHAT will be done

Description:

Minden iskola célja, hogy tanulói a világra nyitott, sikeres feln?ttek, tájékozott, felel?sen gondolkodó állampolgárok legyenek. Fontos, hogy a gyerekek el tudjanak igazodni most és a kés?bbiek folyamán is az ?ket körülvev? világban, képesek legyenek annak fejl?dését tudatosan alakítani.
A Tabán iskolában m?köd? diákvállalkozás segíti a gyerekeket abban, hogy képesek legyenek a változásokat kezelni, az életükhöz, a mindennapjaikhoz szükséges döntéseket meghozni.
Minden diákvállalkozás egy tanévre szól. Szeptemberben az iskola fels?s tanulóiból alakulunk. Szeretjük ezt a vegyes összetételt, mert a kisebbek tanulhatnak a nagyobbaktól, a nagyobbak pedig felel?sséget éreznek, hogy tudásukat átadják a kisebbeknek.
Az els? ötletbörze alkalmával sok jó javaslat hangzik el, hogy mi legyen a tanév aktuális témája. Azon egy percig sem gondolkozunk, hogy megtartsuk-e addigi céljainkat: a környezettudatos gondolkodás fontos nekünk. Minden tanévben újjávarázsolt tárgyakat készítünk hulladékból, kevés új anyag felhasználásával. Ezért alapanyagaink els?sorban üvegek, kartonok, textilmaradékok. Ügyelünk arra, hogy a festék és a ragasztó lehet?leg vizes alapú legyen. Ezzel magunkat és a természetet is védjük.
Ebben a tanévben egy olyan egyszer? technikát választottunk, amivel könnyen készíthetünk papírból remekm?veket. Hulladékok újra hasznosításával színes, jókedvre-derít? tárgyak születnek. Szeretünk papírból alkotni, mert természetes alapanyag és környezetbarát termékek készülhetnek bel?le. Így láthatók, hogy milyen, igazi tartalmat adó képek születhetnek egy papírkupacból.
A diákvállalkozás neve Fed? sztori, mely kifejezi idei tevékenységünket. A papírdarabokat aprítjuk és alakítjuk, majd aprólékos munkával elhelyezzük a felületen. Különlegessége, hogy létrehozhatunk minta-kavalkádot, vagy egy motívumot is kirakhatunk az elemekb?l. Munka közben lehet?ség van az önálló ötletek kibontakoztatására.
Minél kisebb felületet fedünk be, annál apróbb darabokat használunk. Az apró elemekb?l készített minták részletgazdagabbak és díszesebbek. Szépsége a nagy összefügg?, egymással harmonizáló színfoltok díszít? erejében van.
Els?sorban dísztárgyakat tervezünk, melyek alkalmasak lakásdekorációnak, valamint ajándéknak is.
A mentor felügyelete mellett végzett munkát nemcsak azért szeretik, mert kellemes a termékkészítés közbeni beszélgetés, hanem jó érzéssel tölti el a tanulókat, hogy tettek valami hasznosat Földünkért.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Szeged
Tabán u.
17.
6723

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Tabán Általános Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://tabansuli.szegedvaros.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions