Heppháztartás hulladék nélkül

Info

WHAT will be done

Description:

Hulladékkezelés megel?zése és a mennyiség csökkentése témához kapcsolódóan: riport készítés a családban a hulladékcsökkentés lehet?ségeir?l. Egyéni értékelés, díjazás alsós és fels?s korcsoportban az els? három legötletesebb munka.
Újrahasználat és újrahasználatra való el?készítés témához kapcsolódóan: családi receptek gy?jtése a maradék ételek hasznosításához. Egyéni értékelés, díjazás alsós és fels?s korcsoportban az els? három legötletesebb munka.
Szelektív hulladékgy?jtés és újrahasznosítás témához kapcsolódóan: a hét folyamán szelektíven fogunk gy?jteni fém- és m?anyag hulladékot az iskola udvarára kihelyezett szelektív hulladékgy?jt? edényekben. Értékelés a hét végén osztályonként.
Ajánlott programok:
“Csökkentsük együtt a hulladékot!” cím? PPT levetítése, megbeszélése osztálykeretek között osztályf?nöki vagy technika órán.
“Hulladékcsökkentési verseny” cím? társasjáték alsó tagozatos tanulóknak.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Békés
József Attila utca
12.
5630

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú M?vészeti Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.bekesiiskola.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018, Thuesday,20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions