Hulladékból játék

Info

WHAT will be done

Description:

Óvodánk Érték Helyi Pedagógiai Programjában megfogalmazott célunk hogy óvodai nevel? munkánk során a természethez való pozitív viszony kialakításával a civilizált élet ártalmainak kivédésére törekedjünk, a gyermekek környezet tudatos magatartását megalapozzuk. Ebben a folyamatban kiemelt szerepet kap a természetes környezetben szerzett pozitív élmény mellyel fejl?dik a gyermekek környezettudatos viselkedése. A környezet megismerésére nevelés folyamat jellegét biztosítja a rendszeres minél több érzékszervvel történ? tapasztalat szerzés, megfigyelés, gy?jtés. Mai világunkban egyre indokoltabb a civilizáció okozta károk észrevetetése és felhívás a különböz? kompenzáló cselekvésekre, pl. száraz elem gy?jtés, papírgy?jtés. Tevékenységeinket úgy szervezzük, hogy nap mint nap tapasztalják meg a gyerekek, hogy a környezetvédelem életünk feltétele és szerves része. Az óvodánkban több éve m?köd? környezetvéd? munkaközösség a jeles napokhoz kapcsolódóan változatos tevékenységeket, színes projekteket tervez. Tudatos környezetvéd? nevel? munkánk eredményeképpen második alkalommal nyertük el a megtisztel? Zöld Óvoda címet.
TÉMA
„RAJTUNK IS MÚLIK”-
Környezetvédelmi projektterv
(2016. 11.13-2016. 11.27.)
CÉL
A szül?k aktív bevonása az óvodai gy?jt? munkába, az óvodai akcióprogramba.
A szül?k példamutató felel?sségteljes magatartásának formálása.
A környezet védelmére nevelés – szemléletformálás a gyermekközösségben
A gyermekek környezettudatos szokásainak alapozása, erkölcsi ítél?képesség formálása
FELADAT
A szül?k szemléletének formálása – aktivizálásuk az óvodai tevékenységekbe
A család és az óvoda kapcsolatának er?sítése a közös munkával
A környezettudatos magatartás, szemlélet formálása, alakítása
Figyelemfelhívás a környezetvédelem fontosságára és lehet?ségeire
Az eltér? szociális környezetben lév? szül?k interperszonális kapcsolatainak segítése
együttm?ködések, partneri kapcsolatok er?sítése
EL?ZMÉNYEK
Plakátkészítés, figyelemfelhívás
Személyes beszélgetések a szül?kkel
Közös gy?jt?munka
Együttm?ködés a Városvéd? Egyesülettel, szül?kkel
ESZKÖZÖK
Tájékoztató levél, személyes felkérés
Felhasználható papír, m?anyag, textil és egyéb hulladékok, ragasztó, olló
Asztalok, padok, demonstrációs eszközök
PROGRAM
Albumok, képeskönyvek nézegetése,
Közös gy?jt?munka gyerekekkel, szül?kkel: felhasználható hulladékok gy?jtése: pl. papírhengerek, kartonok, m?anyag flakon, textilhulladék, csomagoló anyagok stb…
ÖTLETBÖRZE:
Az összegy?jtött anyagok újrahasznosítása, felhasználása: játékeszközök, dísztárgyak, ékszerek, ajándéktárgyak készítése közösen szül?k-gyerek-pedagógusok együtt munkálkodása.
Az akciónap eredménye:
Kiállítás rendezése az aulában

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Nagykálló
Szabadságharcos út
8
4320

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

ovoda.nagykallo.eu
kommunikációs szakért?

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

24/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions