Újrahasználat és javítás

Info

WHAT will be done

Description:

Téma: Újrahasználat és javítás

Adj új életet tárgyaidnak! vagyis egy hét az újrahasználat és a megjavítás szellemében

A tevékenység célja:

A környezettudatos magatartási minták, életvitel megalapozása, kialakítása. Szokásrendszerek kialakítása, Együttm?ködés, társas készségek fejlesztése. Érzelmek, hangulatok megfogalmazása. Ismerkedés a hulladékok típusaival, Szociális képesség: a környezetünkben lév? tárgyak , játékok összegy?jtése a családok segítségével. Értelmi képesség: gondolkodási m?veletek. Verbális képesség: új alapfogalmak megismerése, hulladék, szelektálás, újrahasznosítás

A tevékenység feladata:

Környezettudatos gondolkodás és viselkedésmód fejlesztése .A hulladékok jellemz? tulajdonságai, csoportosítása. A pedagógiai folyamat során a gyermekek ismerkedjenek az alapfogalmakkal (hulladék, szemét, szelektálás, újrahasznosítás, újra feldolgozás, egyszer használatos hulladék). Játékos helyzetek megteremtése az ismeretek elsajátításához.

Eszközigény: Kukatündér társasjáték, szelektív hulladékgy?jt? edények a játékos bemutatáshoz, hulla-hopp karikák, hulladékfajták

Tevékenység:

1 Motíváció: Keret mese: pl A Föld meséje mesehallgatás, figyelem felkeltése

Milyen a jó természetvéd? óvodás?

2 Célkit?zés: Szelektív hulladékgy?jtéssel ismerkedés

El?re összegy?jtöttünk „hulladékot” az asztalra helyezzük a gyerekekkel. Az edény tartalma: csomagolódoboz, bébiételes üveg, telefonkönyv, matrica, villanykörte, ásványvizes palack, szemüveg, samponos doboz, konzervdoboz, csoki papír, újságpapír, tükör, olajos hal, indigó, zsíros papír, wc papír guriga, tojástartó, dobozos üdít?s doboz, régi játékok,…….. Vizsgáljuk meg a tartalmát. Mi kerül a szemétbe? Mely termékeket lehetne újra hasznosítani? Mely termékek visszaválthatók? Mely terméket lehet újra felhasználni? Mely természetes? Ezeket a hulladékokat most a gyerekekkel szétválogatjuk aszerint, hogy hasznosítható vagy nem hasznosítható. Hasznosítható: – Csoki papír, – Újságpapír, – Ásványvizes palack, – Bébiételes üveg, – Telefonkönyv, csomagoló doboz, – Samponos doboz, – Konzervdoboz, – WC papír guriga, Tojástartó, – Üdít?s doboz, -Mesekönyv,- Baba, – Kisautó.

Nem hasznosítható: – romlott felvágott, – tükör, – szemüveg, – matrica, – indigó, – villanykörte, – zsíros papír, – olajos hal.

Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy a hulladékokat, amelyek hasznosíthatóak újra fel tudjuk használni, és nem csupán megszabadulni t?le. Újra tudjuk használni: az üvegeket, a fémeket, a papírt.

3 Irányított beszélgetés, új ismeret

Szelektív hulladéktároló edények

– Szerves hulladék

-Papír hulladék

-Üveg hulladék

-Fém hulladék

-Elektronikai hulladék

-Vegyes hulladék

-Olyan tárgyak különválogatása, aminek még más örülne

4 Hulladék válogatós játék

5. Újrahasználat, javítás

-„Ovitündérek akcióban” Gyerekek bevonása a csoportszoba „nagytakarításába”- felesleges dolgok szelektálása, játékok ellen?rzése, van e sérült játék, meg lehet e javítani? hogyan tudnánk?kinek van ötlete?

6. AJÁNDÉKDOBOZ készítés, beszélgetés a gyerekekkel

„Miel?tt kidobnánk egy elromlott vagy eltörött tárgyat, gondoljuk végig, hogy az megjavítható-e. Így tudunk új életet adni azoknak, vagy meghosszabbítani az élettartamukat. Könny? megtalálni az értéket egy olyan tárgyban, amir?l azt gondoltad, hogy már értéktelen.”

-Vannak olyan tárgyak otthon a polcodon, amikre egyáltalán nincs szükséged? Lehet , hogy egy másik gyermeknek örömet szerzünk vele!

7. Szül?-gyermek együttes bevonása projekt héthez

-szül?k tékoztatása,/ személyesen, óvoda honlapján/ bevonása 1 olyan játék keresése , melyre a gyermeknek nincs szüksége, nem játszik már vele, kin?tte……

8. Játékok adományzása

9. Témahét zárása , értékelése

Szül?k tájékoztatása az alábbi felületeken:

– óvoda honlapja

– zárt csoport

– óvodai csoport szinten történ? tájékoztatása levélben

– óvodai hirdet?tábla, www.szelektalok.hu

A szül?k tájékoztatása levélben:

Kedves Szül?k!

A Csemetekert Óvoda ebben az éveben is csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési héthez. (2017.november 18-26.-ig). Az idei év jelmondata : Adj új életet tárgyaidnak! vagyis egy hét az újrahasználat és a megjavítás szellemében. Az idei évben arra törekszünk, hogy felhívjuk a figyelmet az eddig háttérbe szoruló használt tárgyak adományozására. Ha van otthon 1 olyan játék mellyel gyermeke már nem játszik , kin?tte, megunta… és úgy gondolja támogatná vele kampányunkat, kérjük juttassa el Óvodánkba. Az összegy?lt játékokat rászoruló gyermekek részére juttatjuk el!

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Gyomaendr?d
Blaha L. u.
8.
5502

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Gyomaendr?d-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Csemetekert Tagóvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.kistersegiovoda.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2017, 21/11/2017, 22/11/2017, 23/11/2017, 24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions