Környezetvédelmi nap

Info

WHAT will be done

Description:

A környezettudatos magatartás, a környezetért felel?s életvitel kialakítása, a környezeti ismeretek, a környezeti problémák megoldásához szükséges készségek, a környezethez f?z?d? érzelmi viszonyulások és értékek pedagógiai eszközökkel történ? formálása. Szeretnénk, ha az óvodai élet mellett a gyermekek mindennapjaiban is érvényesülnének a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei. Tehát a t?lük elvárható életkori szinten, kirándulásokon, óvodai rendezvényeken, az óvoda helyiségeiben is környezettudatosan viselkednének.
Ezért már évek óta környezetvédelmi napokat tartunk óvodánkban. Ezeken a napokon igyekszünk változatos módon beszélni a „zöld bolygó”-t veszélyeztet? emberi viselkedésekr?l, mint például a szemetelés, a papír indokolatlanul pazar felhasználása (pl.: mindent becsomagolunk.). Beszélgetünk a fák fontosságáról. Célunk a papírral való takarékoskodás. Ezért külön gy?jtjük azokat a papírokat, melyek hátuljára lehet még rajzolni. Örömünkre szolgál, hogy ebbe a kezdeményezésünkbe a szül?k is bekapcsolódtak, és behozzák otthonról a még újrahasznosítható A/4-es papírlapjaikat.
Igyekszünk a szemetet újrahasznosítani. Ennek szellemében a kiürült vizes flakonokba epret vagy tavasszal virágokat ültetünk, illetve több dolgot barkácsolunk. Állatokat készítünk, vagy szélforgókat, közlekedési eszközöket építünk.
Szabad játék során a szelektív hulladékgy?jtéssel kapcsolatos ismereteit b?vítjük és szilárdítjuk meg a gyermekeknek a térbeli társasjátékkal való játszás során.
Az óvoda környékén szemétszedési akciót tartunk, és az így összegy?jtött szemetet kiválogatva juttatjuk el a községben elhelyezett szelektív hulladékgy?jt?be.
Az óvodában elfogyasztott zöldség és gyümölcs héját, az udvaron található komposztálóba helyezzük el a gyerekekkel közösen, ide kerül még a lenyírt f? is. az így keletkezett komposzttal, tavasszal a nagycsoportosok kiskertjét trágyázzuk meg.

Reméljük, hogy ezek a tevékenységek hozzájárulnak községünkben nemcsak a gyermekek hanem a szül?k környezettudatos magatartásának alakításához is.

„El?ször magadban kell létrehozni a változást, amit a világtól követelsz.” Ghandi

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Alattyán
Szent István út
12
5142

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Alattyáni Óvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

.
óvodavezet?

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions