“Régib?l újat, jól használhatót” Kiállítás rendezése

Info

WHAT will be done

Description:

Óvodánk, a Mez?túri Városi Intézmény – Csoda-vár Központi Óvoda városunk központjában helyezkedik el, melyhez öt tagintézmény tartozik, négy Mez?túron, egy Mesterszálláson.

A 8 csoportos, központi óvodánkba, a Csoda-vár óvodába érkez?ket egy tágas aula várja, mely az évszakhoz igazodva lehet?séget biztosít a sokszín? megfigyelésre, gyermekek gy?jt? munkájából keletkezett kincseik elhelyezésére. Tágas, zöld, udvarunk, el?kertünkben kerti tavunk, árnyat adó lombos fákkal, lugasokkal, pavilonokkal, színes virágokkal és sok-sok zöld felülettel biztosítja a gyermekek egészséges fejl?dését, szabad mozgását minden évszakban.

Óvodánkban a tudatos környezeti nevelés már több évtizedes múltra tekint vissza. Valamennyi dolgozónk elkötelezett híve a környezetvédelemnek, kiemelt feladatunknak tekintjük a környezeti nevelést, a gyermekek környezettudatos szemléletének alakítását.

Környezeti nevelésünk az évszakok és a 2010-t?l bevezetésre került kompetencia alapú programcsomag egyes elemeinek beépítésével valósul meg. Mind a 8 csoportunkban sokszín?, tudatos e területen végzett tevékenységünk, mely minden esetben a gyermekek érdekl?désére, egyéni fejlettségére épül. Komplexebb, sokrét?bb lett az ismeretszerzés, kiemelt szerepet kapott a közvetlen tapasztalatszerzés, élménypedagógia, pozitív attit?dök alakítása, a gyermekek környezettudatos nevelése, szokásrendjének alakítása.

Az óvodapedagógusaink újrahasznosítható anyagok felhasználásával barkácsolásokat szerveznek, mely felhívja a szül?k figyelmét az ilyen irányú tevékenységekre.

Hisszük, hogy minél kisebb korban kínáljuk meg a gyermekeket az élménypedagógia eszközei, módszerei segítségével – környezetvédelmi ismeretekkel, annál mélyebb gyökereket „ültetünk” el bennük. Bízunk benne feln?tt korukra mindez „szárba szökken” és minél hatékonyabban tudnak fellépni saját érdekükben, a fenntarthatóságért.

Szélesítjük a természet megismerésével, védelmével kapcsolatos játékok körét, folyamatosan cseréljük az elhasználódott kerti szerszámokat, kísérletezéshez használt eszközöket. Az óvodapedagógusok, dajka nénik, karbantartók, szül?k kreativitásának köszönhet?en sok-sok olyan tárgyal eszközzel gazdagodott óvodánk eszköztára, melyet saját kez?leg készítettek el: madáretet?k, csapadékmér?, szélirány- er?sség mér?, szelektív hulladékgy?jt? dobozok csoportonként, társas, és egyéb játékok.

A gyermekeket az óvodába lépést?l a takarékos víz használatra neveljük. A szelektív hulladékgy?jtésre kiemelt figyelmet fordítunk. Minden csoportban újrahasznosított dobozból készített tárolókba helyezik el külön-külön a papír és a m?anyag hulladékot.

Bízunk abban, hogy a tudatos környezeti nevelés terén végzett tevékenységünk eredményeként az óvodánkba járó gyermekek, akik kicsi korukban környezetüket szeret?, arra odafigyel? szemlélettel n?nek fel, környezettudatos feln?tté válnak.

“RÉGIB?L ÚJAT, JÓL HASZNÁLHATÓT”

Akciótervünk, egy kiállítás szervezése az óvodában

A saját akciótervünket megvalósítva arra törekszünk, hogy felhívjuk a figyelmet az eddig háttérbe szoruló használt tárgyak, játékok adományozására, valamint arra, hogy miel?tt kidobunk valamilyen tárgyat, hogyan tudunk új életet adni azoknak. Célunk a hét folyamán az Európai Hulladékcsökkentési Hét akció szellemiségének megfelelve a pozitív magatartás és szokások népszer?sítése.

A program célközössége

– A tagintézmények gyermekei, szül?k, az óvodák alkalmazotti közössége.

A program el?zménye

– Az újra hasznosítható anyagokból készült játékok összegy?jtése az óvodákból, majd elhelyezése a kiállító teremben.

– Plakát kirakása a hirdet? táblára.

A program leírása

Ez a hét az „újra használat „és „megvalósítás” szellemében zajlik.

Ezen a héten egy kiállítás formájában megtekinthetik a látogatók, hogy az óvodapedagógusok, illetve az általuk bevont segít?k,(szül?k, pedagógiai asszisztensek, dajkák)) milyen új játékokat készítettek a gyermekek számára a hozott, összegy?jtött anyagokból. A kiállítás alatt nemcsak megnézhetik, hanem ki is próbálhatják a játékokat. a gyermekek.

A kiállítás anyaga tartalmaz társasjátékokat, különféle egyéni és társas képességfejleszt? játékokat, régi játékokat új köntösben stb.

2017. november 23-án minden csoportban a gyermekek és a feln?ttek zöld ruhanem?t viselnek, ezzel a jelképpel is jelezve, hogy csatlakozunk a Hulladékcsökkentési Hét akciótervéhez.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Mez?túr
Zrínyi út
1 sz.
5400

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Mez?túri Városi Intézmény-Csoda-vár Központi Óvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

turiovi.hu jelenleg átalakítás alatt áll.
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/2017, 23/11/2017, 24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions