»USE REUSE« KOT NAČIN ŽIVLJENJA LOKALNE SKUPNOSTI (Ormož)»USE REUSE« KOT NAČIN ŽIVLJENJA LOKALNE SKUPNOSTI (Ormož)

Info

WHAT will be done

Description:

Z akcijo »USE REUSE« KOT NAČIN ŽIVLJENJA LOKALNE SKUPNOSTI« bomo prikazali pozabljene prakse, ki omoogčajo popoln izogib nastajanju odpadkov in s tem prispevek k zmanjševanju TGP in zmanjšanju emisij CO2 .
Z akcijo bomo na online način prikazali, da lahko bistveno zmanjšamo količino odpadkov, če izdelke vzdržujemo, jih pravilno čistimo in jih v primeru nedelovanja ali poškodbe usmerimo v popravila. Izogib linerani rabi virov je ključnega pomena, saj prispeva k varčni rabi virov in spodbujanju nastajanja novih, predsvem lokalnih delovnih mest že na nivoju lokalne skupnosti.
Tako bomo 3 dni prikazali različne pristope in prakse, ki jih lahko sami izvajamo doma in s tem prispevamo k manj odpadkom na nivoju lokalne skupnosti. Manjša produkcija odpadkov prispeva k zmanjševanju rabe virov, električne energije, vode, surovin, kar lahko lokalne skupnosti usmeri k razumevanju potrebe po zmanjševanju porabe virov in emisij TGP. To zavedenje bomo podkrepili s podatki o porabi virov in omejenosti planeta Zemlja ter prikazali ključno vlogo in možnosti, da lokalne skupnosti vzpostavijo reuse pristop za zagotavljanje trajnostnega razvoja.
PRIKAZALI BOMO:
• IZDELKE, KI BI KONČALI KOT ODPADEK, ČE NE BI UPORABILI REUSE MOŽNOSTI.
• KAKO JE REUSE VLOGA UMEŠČENA KOT KLJUČNI PROCES ZA SKUPNOST Z MANJ ODPADKI
• PRIKAZ VLOGE LOKALNE SKUPNOSTI ZA KROŽNO ŽIVLJENJE

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia
Slovenia

Address:

Ormož
Vrazova ulica
9
2270

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

CENTER PONOVNE UPORABE
# Business/Industry

How can you get in contact:

https://www.cpu-reuse.com/
E-pošta:ormoz@cpu-reuse.com; Telefon: 031 689920; Družbena omrežja: https://www.facebook.com/CenterPonovneUporabe

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/21, 24/11/21, 26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions