Vrnimo otrokom gozd

Info

WHAT will be done

Description:

V sodelovanju s krajevno skupnostjo Leskovec pri Krškem bomo zaposleni OŠ Leskovec in vrtca Leskovec v soboto, 17. novembra 2018, izvedli čistilno akcijo v gozdu blizu šole. Ta del gozda (vključno z gozdno jaso) je namenjen gozdni učni poti, ki jo bomo lahko uporabljali za izvedbo različnih dejavnosti. Del poti je že urejen; pripravljena je že tudi spletna aplikacija CŠOD Misija – Poučni sprehod po okolici OŠ Leskovec, ki jo je pripravila učiteljica, kjer se učenci srečajo z različnimi ekosistemi, gozdnimi dejavniki, spoznavanjem rastlinskih in živalskih vrst; v naloge pa je vključeno tudi spoznavanje gospodarskih zgradb, prometa in nekatere športne aktivnosti. Gozdna pot je razdeljena na 3 različno dolge odseke, tako da je primerna za različne starostne skupine. V prihodnje pa je v načrtu tudi ureditev gozdnega fitnesa.
Prvi del poti je že očiščen in pripravljen za uporabo. K čistilni akciji želimo privabiti čim večje število zaposlenih, staršev in krajanov, saj želimo otrokom ponuditi kotiček za učenje in sprostitev v naravi, ki pa ga bodo lahko uporabljali tudi v popoldanskem času.

Poleg čistilne akcije pa bomo na šoli skozi cel teden skrbeli za čim manjšo količino odpadkov vseh vrst. Z vodjo šolske prehrane smo v dogovoru, da pripravi jedilnik brez odpadne embalaže. V tem tednu bomo omejili tudi fotokopiranje med zaposlenimi, oziroma se ga poskušali v tem tednu popolnoma izogniti. Izvedli pa bomo tudi skupinsko akcijo zbiranja odpadnega papirja na nivoju cele ustanove in v sodelovanju s krajevno skupnostjo – denar pa bo namenjen za šolski sklad, s pomočjo katerega lahko omogočimo učencem iz socialno šibkejših družin, da se lahko udeležijo različnih šolskih aktivnosti.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Leskovec pri Krškem
Pionirska
4
8273

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

OŠ Leskovec pri Krškem
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://www.os-leskovec.si/
http://www.os-leskovec.si/

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

17/11/2018, 19/11/2018, 20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actionsWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions